مزایای vtiger CRM
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
 

مزایای  vtiger CRM :


بهینه سازی جریان کار سازمان :


از قابلیت های جریان کار vtiger CRM ، کاربر می تواند مشتریان خود را به طور یکنواخت در سرتا سر پروسه کاری مشتریان قراردهد. 


بازاریابی هدفمند : 


اطلاعات جمع آوری شده در مورد مشتریان، کاربر را نزدیکتر به خواسته های مشتریان احتمالی در بازار هدف می کند.  


استفاده از فرصت ها در سیستم Customer relationship management :


در vtiger CRM کاربر امکان بررسی فرصت های مختلف برروی مشتری مورد نظر را دارد.


رضایت مشتریان :


مشتریان در هر زمانی با شما در تماس هستند، دسترسی به اطلاعات مشتریان در هر مکانی و زمانی مستقل از اینکه چه کسی اطلاعات را جمع آوری 


کرده است مقدور می باشد.


حفظ مشتری :


مشتری راضی همانند اهرمی  برای بلند کردن سازمان است، از طریق معرفی شما به دیگران.


افزایش درآمد :


به حداکثر رساندن بهره وری نیرو های فروش و پشتیبانی باعث افزایش مشتریان می شود.