ویژگی های فنی vtiger CRM
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
 

ویژگی های فنی vtiger CRM :


قابلیت اجرا در اینترنت


عدم وابستگی به نوع سیستم عامل


عدم نیاز به برنامه جانبی برای اجراء 


سرعت بالا در اجرای فرامین


ساختار بهینه سازی شده پایگاه داده


رابط کاربری متناسب


محیط کاربر پسند


قابلیت اتصال به VOIP