مدیریت فروش
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
 
مدیریت فروش

امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین کاربران فروش


تمرکز و توجه بر معاملات پرسود


تقسیم وظایف بین افراد سازمان 


کنترل پروسه ها و بازدهی فروش


قابلیت مدیریت بر پرداخت های مشتریان


ساماندهی اسناد فروش و اطلاعات مربوط به مشتری


قابلیت اتصال به مرکز تماس و سیستم سانترال به منظور مدیریت و رهگیری خودکار تماسهای وارده یا انجام شده سازمان