مدیریت بازاریابی
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
 

مدیریت بازاریابی


ایجاد، اجراء و پیگیری کمپین های بازاریابی از چند کانال 


پیش بینی بازگشت سرمایه از کمپین های بازاریابی


امکان تعیین هدف برای کمپین های بازاریابی 


امکان تعریف بودجه و هزینه ها برای هر کمپین بازاریابی و برآورد بازگشت احتمالی سرمایه


داشتن گزارش ساز حرفه ای


قابلیت جستجو پیشرفته


امکان ثبت تمامی اطلاعات لازم مشتریان احتمالی در سیستم، ارجاع و پیگیری توسط افراد تعیین شده با قابلیت مدیریت اطلاعات تولید شده از  

  کمپین های بازاریابی

امکان ثبت بانک اطلاعات


تولید فرم های ثبت اطلاعات مشتریان احتمالی از طریق سیستم و استفاده از آن در وب سایت های متفاوت (web to lead)


ایمیل مارکتینگ پیشرفته با امکان مدیریت و پیگیری ایمیل های ارسال شده 


امکان ویرایش فیلد ها و فرم های موجود در سیستم


ساخت گروه های بازار هدف برای هر کمپین بازاریابی


vtiger CRM فرآیند بازاریابی و فروش را به هم نزدیک می کند