پورتال > محصولات پارسه > سيستم مديريت فرآيند (bpms) > مزایای سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
( BPMS ) مزایای سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار
       

برقراری ارتباط عمودی در سازمان: اگر بتوان فرآیندهای سازمان را با سرعت و سهولت مدیریت نمود، می‌توان استراتژی‌های مدیریت سازمان را به سرعت و سهولت در سطح میانی و عملیاتی اجرا نمود؛

مستندسازی دانش فرآیندی سازمان: با استفاده از استاندارد BPMN ضمن تعریف ایستگاه‌های کاری، مراحل فرایندی، قوانین و شروط، همزمان مستندسازی فرایندها نیز انجام می‌گردد؛

مدیریت فرم‌های اینترنتی: با استفاده از فرم‌ساز توانای این سامانه می توان تمامی فرم‌های مرتبط با فرایندها را به سرعت طراحی نمود و به همان سرعت تغییر و بهبود داد؛

خودکار سازی اجرای فرایندها: با استفاده از سامانه BPMS، تمام شروط، قوانین، فرآیندها و فرم‌های ساخته شده در مدل‌ساز بلافاصله قابل اجرا خواهند بود، و این امر شکاف زمانی بین مرحله طراحی و پیاده سازی را از میان برمی‌دارد و فرصت بهبود مداوم فرآیند و اجرای موثر چرخه PDCA ( برنامه ریزی(Plan)، اجرا(Do)، کنترل(Control)، عمل(Act) ) را ایجاد می نماید؛

شناسایی فرصت‌ها، تهدیدها، گلوگاه‌های کاری و سنجش عملکرد: سامانه معیارهایی را در اختیار سازمان قرار می‌دهد که به واسطه آن‌ها اندازه‌گیری هزینه فرایندها و زمان اجرای آن‌ها امکان پذیر خواهد بود، لذا بهینه سازی فرآیندها بر اساس نتایج واقعی و سنجه‌های مورد نظر سازمان امکانپذیر خواهد بود؛

حذف فعالیت‌های غیر ضروری: به کمک مدل‌سازی فرایندها و امکانات نامحدود ارتباطی(Web Services، Web Protocols، Data Bases، Email، Fax و...) سامانه مدیریت فرآیندهای کسب و کار، سازمان فرصتی طلایی برای حذف و یا خودکارسازی ( Automation ) کارهای غیر ضروری خواهد داشت؛

کنترل کارایی فرایندهای در حال اجرا: BPMS با ابزارهای نظارتی امکان نظارت وضعیت فرایندها را ممکن می‌سازد، در نتیجه ضمن ثبات، کیفیت و سازگاری فرایندها، بهینه سازی آن‌ها جهت کارایی بیشتر، امکانپذیر می‌گردد، همچنین قابلیت اندازه‌گیری باعث می‌شود که دید مدیریتی بهتری نسبت به سازمان به وجود آید؛

همکاری الکترونیکی مشتری‌ها و مخاطب‌ها در فرایندهای تجاری: BPMS امکان تبادل اطلاعات و ارتباط مردم(مشتری‌ها/مخاطب‌ها) با سازمان(G2C)، سازمان های دولتی با سازمان(G2G) و در نهایت سازمان های خصوصی با سازمان(G2B) را از داخل و یا خارج از محدوده شبکه سازمان به طور نامحدود، فراهم می‌سازد. و برای فرایندهایی که قسمتی از آن‌ها در خارج از محدوده سازمان اجرا خواهند شد، بسیار کاربردی خواهد بود؛

کاهش منابع مورد نیاز: همواره فرایندهای کسب و کار برای اجرا به افراد و منابع بسیاری نیاز دارند. BPMS می‌تواند حجم و تعداد منابع مورد نیاز برای یک فرایند را کاهش دهد؛

افزایش هماهنگی: BPMS هماهنگی بین بخش‌های مختلف یک شرکت فارق از ابعاد جغرافیایی بهبود می‌بخشد.

افزایش سرعت اجرای سیکل فرایندها: BPMS با کاهش زمان اجرای فرایندها و امکان اجرای موازی آن‌ها سرعت کسب و کار را بهبود می‌دهد؛

افزایش رضایتمندی مشتری/مخاطب: با کاهش زمان اجرا و اطمینان از درستی آن‌ها باعث می‌شود که مشتریان سریعتر و اسانتر به نیازمندی‌های خودشان برسند؛

چابکی سازمان: BPMS این امکان را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند که در صورت تغییر شرایط به راحتی بتواند تغییرات را در فرایندها اعمال نماید، به این ترتیب به حفظ موقعیت سازمان در بازار رقابتی کمک کرده و نیز فرآیندها را در مقابل تغییرات مداوم ساختار و روش‌های سازمان، منعطف خواهد نمود.