خدمات مشاوره نرم افزار، پورتال سازماني،خدمات آنلاين،سيستم هاي يكپارچه مديريتي،خدمات الكترونيك،دولت الكترونيك، ERP،MIS، اتوماسيون اداري
+98 (21) 88776249 
+98 (21) 88649644
 
     
زمینه فعالیت
مشاوره ،معماری، اجرا و نظارت بر طرحها و پروژه های فناوری اطلاعات
مشاوره ، استقرار و راه اندازی پورتالهای سازمانی و خدمات آنلاین (فرایندهای عملیاتی بر روی پورتال)
مشاوره، معماری، تولید و پیاده سازی کلیه نرم افزارهای مبتنی بر وب         ( سفارش مشتری )
مشاوره ، معماری ، تولید و پیاده سازی خدمات آنلاین قابل ارائه دولت به مردم و دولت
مشاوره ، معماری ، تولید و پیاده سازی سیستمهای آنلاین آمار و  عملکرد
معماری و پیاده سازی سیستم مدیریت و فرآیندهای سازمان (OPMS)
معماری و پیاده سازی سیستم مدیریت فرآیندهای سازمان (BPMS)
مشاوره و مکانیزاسیون خدمات آنلاین شرکتهای خصوصی مانند بازاریابی ، فروش ، پس از فروش ،انبار ،استخدام و .......
مشاوره ، اجرا و استقرار سیستمهای اطلاع رسانی